CAT
ES

Mesures de Conciliació de la Vida Familiar

Boris 45 adopta mesures que afavoreixen la conciliació de la vida familiar i laboral tan com a part de la Responsabilitat Social Corporativa com dins del propi codi ètic de l'empresa, segons la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per a la conciliació de la vida familiar i laboral.