CAT
ES

Pla d'Igualtat i d'Inserció Social

Boris 45 té un compromís amb la igualtat i la integració al treball. Tenim conveni amb diferents entitats sense ànim de lucre que vetllen per la integració social dels col·lectius més desfavorits.

Estem convençuts que el valor de la feina feta prové de les persones, independentment de si són homes o dones. A la nostra empresa cap treballador és discriminat per qüestió de sexe, religió, procedència o edat.